Terugkoppeling naar huisarts bij overgang van SGGZ naar GBGGZ (N2103)

Uit UnlockBI.com
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N2103
Behoort tot Normenkader ValueCare

GGZ Rechtmatigheid - Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg

  1. SGGZ 2020 - Verwijsregistratie
  2. SGGZ 2019 - Verwijsregistratie
  3. SGGZ 2018 - Verwijsregistratie
  4. SGGZ 2017 - Verwijsregistratie

GGZ Rechtmatigheid - generalistische basis Geestelijke Gezondheidszorg

  1. BGGZ 2020 - Verwijsregistratie
  2. BGGZ 2019 - Verwijsregistratie
  3. BGGZ 2018 - Verwijsregistratie
Samenvatting

Bij (dag)aansluitende overgang van de specialistische GGZ naar de generalistische basis-GGZ moet binnen 10 werkdagen een schriftelijke/digitale terugkoppeling naar de huisarts gedaan zijn.

Regelgeving / beleid

De regiebehandelaar van een patiënt in de generalistische basis-ggz en de gespecialiseerde ggz kan, als deze van oordeel is dat behandeling in de gespecialiseerde ggz respectievelijk de generalistische basis-ggz plaats moet vinden, rechtstreeks doorverwijzen naar de gespecialiseerde ggz respectievelijk de generalistische basis-ggz, met tegelijkertijd (dat wil zeggen: uiterlijk binnen 10 werkdagen) een schriftelijk/elektronisch melding aan de huisarts. Terugverwijzen naar de huisarts is dan niet nodig. Met ‘doorverwijzing’ wordt hier bedoeld dat de cliënt in verband met een bepaalde zorgvraag reeds een geldige (initiële) verwijzing naar de generalistische basis-ggz of gespecialiseerde ggz heeft, maar voor de behandeling van diezelfde zorgvraag nu vanuit de generalistische basis-ggz of gespecialiseerde ggz verder wordt verwezen naar een ander echelon  (de gespecialiseerde ggz, respectievelijk de generalistische basis-ggz). Bij een doorverwijzing vanuit de generalistische basis-ggz naar de gespecialiseerde ggz (of andersom) bevat de genoemde melding aan de huisarts een inhoudelijke onderbouwing5 waarom de verzekerde wordt doorgestuurd naar de gespecialiseerde ggz (respectievelijk naar de generalistische basis-ggz). Daarnaast worden in dit geval de doorverwijzing en de melding aan de huisarts met inhoudelijke onderbouwing opgenomen in het patiëntendossier bij de aanbieder van generalistische basis-ggz (respectievelijk gespecialiseerde ggz) van waaruit de doorverwijzing plaatsvindt. Goedkeuring van de huisarts is Niet nodig.

(Bron: Afspraken verwijzing Geestelijke gezondheidszorg, p. 2)

Als de patiënt is behandeld in de gespecialiseerde ggz en er wordt door de betreffende zorgaanbieder geen vervolg-DBC geopend, maar een product ‘chronisch’ in de generalistische basis-ggz, is hiervoor geen verwijzing nodig (namelijk er is continuïteit van zorg). Als binnen de generalistische basis-ggz na het sluiten van een zorgproduct, een (nieuw) zorgproduct ‘chronisch’ wordt geopend voor de vervolgbehandeling van dezelfde problematiek bij dezelfde zorgaanbieder, is eveneens geen nieuwe verwijzing nodig. De regiebehandelaar van de patiënt doet hiervan wel (steeds) binnen 30 dagen een melding aan de huisarts met een inhoudelijke onderbouwing en zorgt ervoor dat deze melding met inhoudelijke onderbouwing wordt opgenomen in het patiëntendossier. 

(Bron: Afspraken verwijzing Geestelijke gezondheidszorg, p. 3)


2018
2019
Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  • Bij de 10-dagen termijn wordt er gekeken naar 10 werkdagen
  • Bij prestatie chronisch wordt een termijn van 30 dagen (geen werkdagen) gehanteerd.
Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Terugkoppeling naar huisarts bij overgang van SGGZ naar GBGGZ (N2103)” als aan de volgende selectie is voldaan:


1) Prestatie (dag)aansluitend geopend aan een DBC 

Blauwepijl.png

2) Er is geen terugkoppeling naar de huisarts binnen 10 werkdagen  of  verwijsbrief aanwezig 


Logica: 1 en 2

Berekening financiële impact

ValueCareLogo2.png