Hoofdpagina: verschil tussen versies

Uit UnlockBI.com
Ga naar: navigatie, zoeken
k
 
(22 tussenliggende revisies door 4 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
<p style="text-align: right"><u>'''<span style="color: rgb(0, 0, 205)">[http://www.valuecare.nl ValueCare website]</span>&nbsp;'''</u>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <u>'''<span style="color: rgb(0, 0, 205)">[http://valuecare.nl/over-valuecare/vacatures/ Vacatures bij ValueCare]</span>'''</u></p>
+
<p style="text-align: right">&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<u>'''<span style="color: rgb(0, 0, 205)">[http://www.valuecare.nl ValueCare website]</span>'''</u>&nbsp;</p>
Normenkaderzorg.nl&nbsp;<span style="line-height: 16.63px; font-size: 12.8px">verzamelt, verdeelt&nbsp;en verspreidt&nbsp;</span>kennis&nbsp;over normen in de Nederlandse gezondheidzorg. <span style="line-height: 16.63px; font-size: 12.8px">Onderstaand het overzicht van de verschillende Normenkaders. Door erop te klikken, krijgt u de beschrijving van de verschillende normen.&nbsp;</span>
+
Op unlockBI.com&nbsp;<span style="line-height: 16.63px; font-size: 12.8px">verzamelt, deelt&nbsp;en verspreidt ValueCare&nbsp;</span>kennis&nbsp;over Business Intelligence.
  
{| style="width: 70%" class="wikitable" cellspacing="1" cellpadding="5" border="3"
 
|-
 
| style="width: 100px; text-align: center" | <span style="font-size: larger">'''Normenkaders'''</span>
 
| style="width: 200px; text-align: center" | <span style="font-size: larger">'''Ziekenhuizen'''</span>
 
| style="width: 200px; text-align: center" | <span style="font-size: larger">'''GGZ'''</span>
 
|-
 
| style="height: 80px; text-align: center" | <span style="font-size: larger">'''Rechtmatigheid'''</span>
 
|
 
Handreiking
 
<ol style="line-height: 16.63px; font-size: 12.8px;">
 
<li>[[Ziekenhuizen_Handreiking_2018|Ziekenhuizen Handreiking 2018]]</li>
 
<li>[[Ziekenhuizen_Handreiking_2017|Ziekenhuizen Handreiking 2017]]</li>
 
<li>[[Ziekenhuizen_Handreiking_2016|Ziekenhuizen Handreiking 2016]]</li>
 
</ol>
 
  
<span style="line-height: 16.63px; font-size: 12.8px">DOT Controle Regels</span>
 
  
#[[DOT_Controleregels_2018|Ziekenhuizen DOT Controle Regels 2018]]
+
Normen voor de Nederlandse Gezondheidszorg staan op <span style="font-size:large;">[[Normenkaderzorg|Normenkaderzorg]]</span>
#[[DOT_Controleregels_2017|Ziekenhuizen DOT Controle Regels 2017]]
+
#[[DOT_Controleregels_2016|Ziekenhuizen DOT Controle Regels 2016]]
+
  
Overige Rechtmatigheid
 
<ol style="line-height: 16.63px; font-size: 12.8px;">
 
<li>[[Ziekenhuizen_overige_Rechtmatigheid_2018|Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2018]]</li>
 
<li>[[Ziekenhuizen_Rechtmatigheid_2017|Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2017]]</li>
 
<li>[[Ziekenhuizen_Rechtmatigheid_2016|Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2016]]</li>
 
</ol>
 
  
|
 
Zelfonderzoek cGGZ
 
<ol style="line-height: 16.63px; font-size: 12.8px;">
 
<li>[[GGZ_Zelfonderzoek_2017|GGZ Zelfonderzoek 2017]]</li>
 
<li>[[GGZ_Zelfonderzoek_2016|GGZ Zelfonderzoek 2016]]</li>
 
<li>[[GGZ_Zelfonderzoek_2015|GGZ Zelfonderzoek 2015]]</li>
 
<li>[[GGZ_Zelfonderzoek_2014|GGZ Zelfonderzoek 2014]]</li>
 
<li>[[GGZ_Zelfonderzoek_2013|GGZ Zelfonderzoek 2013]]</li>
 
</ol>
 
  
Rechtmatigheid (Daily Auditing)[[SGGZ_Rechtmatigheid_2014|​]][[Jeugd_Rechtmatigheid_2015|​]]
+
De datamodellen en downloads&nbsp;die gehanteerd worden zijn te vinden op&nbsp;<span style="font-size:large;">[[NormenkaderBI|NormenkaderBI]]</span>
<ol style="line-height: 16.63px; font-size: 12.8px;">
+
<li>[[SGGZ|SGGZ]]</li>
+
<li>[[BGGZ|BGGZ]]</li>
+
<li>[[LGGZ|LGGZ]]</li>
+
<li>[[Wlz|Wlz]]</li>
+
<li>[[Wmo|Wmo]]</li>
+
<li>[[FZ|FZ]]</li>
+
<li>[[Jeugdontwikkeling|Jeugd]]</li>
+
</ol>
+
  
|-
 
| style="height: 60px; text-align: center" | <span style="font-size: larger">'''Tijdigheid'''</span><br/>
 
| style="text-align: center" | <span style="line-height: 16.63px; font-size: 12.8px">Niet openbaar</span><br/>
 
| style="text-align: center" | <span style="line-height: 16.63px; font-size: 12.8px">Niet openbaar</span><br/>
 
|-
 
| style="height: 60px; text-align: center" | <span style="font-size: larger">'''Volledigheid'''</span>
 
| <p style="text-align: center"><span style="line-height: 16.63px; font-size: 12.8px">Niet openbaar</span></p>
 
| style="text-align: center" | <span style="line-height: 16.63px; font-size: 12.8px">Niet openbaar</span><br/>
 
|-
 
| style="height: 60px; text-align: center" | <span style="font-size: larger">'''&nbsp;Retourposten'''</span>
 
| style="text-align: center" | <span style="line-height: 16.63px; font-size: 12.8px">Niet openbaar</span><br/>
 
| style="text-align: center" | <span style="line-height: 16.63px; font-size: 12.8px">Niet openbaar</span><br/>
 
|}
 
  
&nbsp; '''Eigenschappen Normenkaders''' &nbsp;
 
  
*'''Volledig''': De Normenkaders zijn&nbsp;een concrete uitwerking van de gehele&nbsp;wet- en regelgeving (geldende NZa beleidsregels).
+
De handleiding voor het uploaden van gegevens en maken van dashboards voor het BI Zoekplatform is te vinden op <span style="font-size:large;">[[Handleiding_BI_Zoekplatform|Handleiding BI Zoekplatform]]</span>
*'''Transparant & Concreet''': De Normenkaders bevatten een heldere en eenduidige beschrijving van de regels in detail.
+
*'''Eenduidige interpretatie''': intensieve samenwerking met een groot netwerk van aangesloten zorginstellingen, accountants en zorgverzekeraars leidt tot eenduidige interpretatie van de regels. Indien de wet- en regelgeving wijzigt of zorginstellingen en zorgverzekeraars het erover eens zijn dat een andere norm geldt, wordt het Normenkader aangepast zodat deze altijd up to date is.
+
*'''Gedragen''': De Normenkaders zijn&nbsp;afgestemd met betrokken partijen zoals zorginstellingen, accountants en zorgverzekeraars en geimplementeerd bij meer dan 50 zorginstellingen. Betrokken partijen zijn het erover eens dat Normenkaders gemeenschappelijk gedragen moeten zijn.
+
*'''Geautomatiseerd''': De Normenkaders kunnen&nbsp;geautomatiseerd worden en zijn toepasbaar voor alle informatiesystemen. Hierdoor zijn resultaten vergelijkbaar tussen zorginstellingen en zijn geen (subjectieve) deelwaarnemingen nodig om verantwoording af te leggen.&nbsp;
+
*'''Proactief bewaken''': door gemeenschappelijke Normenkaders te hanteren kunnen zorginstellingen pro-actief hun registratie bewaken zodat correcties achteraf niet nodig zijn.
+
  
<span style="line-height: 16.63px; font-size: 12.8px">Bovenstaande&nbsp;Normenkaders zijn sinds 2006 ontwikkeld, beheerd en verspreid door ValueCare en worden gedragen door meer dan 50 zorginstellingen. Voor niet openbare Normenkaders kunt u contact opnemen met [http://www.valuecare.nl ValueCare]. Voor gegevensuitwisseling graag gebruik maken van de volgende [[Data_Aanlever_Definities|Data Aanlever Definities]].</span>
+
 
 +
 
 +
<br/><span style="line-height: 16.63px; font-size: 12.8px">Bovenstaande&nbsp;kennis is sinds 2006 ontwikkeld, beheerd en verspreid door ValueCare en wordt gedragen door meer dan 80 organisaties. Voor gegevensuitwisseling graag gebruik maken van de volgende [[Data_Aanlever_Definities|Data Aanlever Definities]].</span>

Huidige versie van 27 nov 2019 om 12:42

      ValueCare website 

Op unlockBI.com verzamelt, deelt en verspreidt ValueCare kennis over Business Intelligence.


Normen voor de Nederlandse Gezondheidszorg staan op Normenkaderzorg


De datamodellen en downloads die gehanteerd worden zijn te vinden op NormenkaderBI


De handleiding voor het uploaden van gegevens en maken van dashboards voor het BI Zoekplatform is te vinden op Handleiding BI ZoekplatformBovenstaande kennis is sinds 2006 ontwikkeld, beheerd en verspreid door ValueCare en wordt gedragen door meer dan 80 organisaties. Voor gegevensuitwisseling graag gebruik maken van de volgende Data Aanlever Definities.