Deelwaarneming - Vastleggen Multitrauma (N0509-HR2017)

Uit UnlockBI.com
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0509-HR2017

= Link naar Handreiking MSZ

Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2017 MSZ - Controlepunt 6.1

Behoort tot Normenkaderzorg ValueCare

Ziekenhuizen Handreiking

  1. Ziekenhuizen Handreiking 2017 - Het onterecht vastleggen van een complexe zorgactiviteit

Ziekenhuizen Rechtmatigheid

  1. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2017
Samenvatting

Het is niet toegestaan onterecht een multitrauma product vast te leggen. 

Het ziekenhuis dient door middel van een deelwaarneming en dossieronderzoek vast te stellen dat voldaan is aan de criteria voor het voldoen aan de ISS score ≥16

Regelgeving / beleid

Artikel 5a.5 De diagnoses ‘ATLS-opvang trauma ISS <16’ en ‘ATLS-opvang multitrauma ISS ≥ 16’ omvatten het traject rondom de traumaopvang volgens de ATLS. Deze diagnoses kunnen (mits aan de voorwaarden voor parallelliteit is voldaan) parallel geregistreerd worden aan diagnoses die geconstateerd worden bij de screening.

Multitrauma registratie is gebaseerd op de aanwezigheid van een of meerdere letsels die gezamenlijk een ISS score van ≥16. Deze score is gebaseerd op de Abbreviated Injury Scale (AIS). De AIS is ontwikkeld om gestandaardiseerd letsels te kunnen weergeven. De AIS wordt wereldwijd toegepast voor traumazorg.

Deze registratie vindt plaats in de Landelijke Trauma Registratie database (LTR) waaraan veel traumacentra zijn verbonden.

2017:NR/REG-1732, Artikel 5a, lid 1, 5a.5

Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar

Er zijn geen wijzigingen aan deze norm ten opzichte van vorig Handreiking jaar.

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Deelwaarneming - Vastleggen Multitrauma (N0509-HR2017)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) Alle multitrauma zorgproducten

182199051 en 182199055

Blauwepijl.png

2) Subtraject valt in scope handreikingsjaar

Blauwepijl.png

3) Stel door middel van deelwaarneming en dossieronderzoek en de LTR vast
dat voldaan is aan de criteria voor het voldoen aan de ISS score >=16
Logica: 1 en 2 en 3 

Berekening financiële impact

Zie Berekening financiële impact - Verschil waarde subtrajecten

ValueCareLogo2.png