Deelwaarneming - Onverzekerde zorg declareren als verzekerde zorg - Embolisatie (N0779-HR2019): verschil tussen versies

Uit UnlockBI.com
Ga naar: navigatie, zoeken
(Een tussenliggende revisie door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
 
<p style="text-align: center">{{VALUECARE}}</p>
 
<p style="text-align: center">{{VALUECARE}}</p>
===== Referentienummer: [[N0774-HR2019|N0774-HR2019]] =====
+
===== Referentienummer: [[N0779-HR2019|N0779-HR2019]] =====
  
 
===== Link naar Handreiking MSZ =====
 
===== Link naar Handreiking MSZ =====
Regel 11: Regel 11:
  
 
#[[Ziekenhuizen_Handreiking_2019|Ziekenhuizen Handreiking 2019]] - [[Ziekenhuizen_Handreiking_2019#Het_vastleggen_van_een_andere_zorgactiviteit,_die_wel_als_verzekerde_zorg_wordt_vergoed​|Het vastleggen van een andere zorgactiviteit, die wel als verzekerde zorg wordt vergoed]]
 
#[[Ziekenhuizen_Handreiking_2019|Ziekenhuizen Handreiking 2019]] - [[Ziekenhuizen_Handreiking_2019#Het_vastleggen_van_een_andere_zorgactiviteit,_die_wel_als_verzekerde_zorg_wordt_vergoed​|Het vastleggen van een andere zorgactiviteit, die wel als verzekerde zorg wordt vergoed]]
 +
 +
''Opvolger van Handreikingsnorm N0774''
  
 
===== Samenvatting =====
 
===== Samenvatting =====

Versie van 13 sep 2019 om 11:00

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0779-HR2019
Link naar Handreiking MSZ

Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2019 MSZ - Controlepunt 12

Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen Handreiking

  1. Ziekenhuizen Handreiking 2019 - Het vastleggen van een andere zorgactiviteit, die wel als verzekerde zorg wordt vergoed

Opvolger van Handreikingsnorm N0774

Samenvatting

Het is niet toegestaan om zorgactiviteiten die onverzekerde zorg zijn te declareren als verzekerde zorg.

Regelgeving / beleid

Aan elke DBC-zorgproductcode wordt een declaratiecode verbonden die binnen het gereguleerde segment aangeeft welk maximumtarief in rekening mag worden gebracht. De declaratiecode bestaat uit zes posities waarbij de eerste twee posities aangeven:

- of er sprake is van zorg binnen het gereguleerde of vrije segment;

- of aanspraak vanuit de Zvw-basisverzekering van toepassing is.

2018: NR/REG-1816, artikel 5.8

Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar

De N0779 is de opvolger van de N0774. De nieuwe norm controleert op dezelfde fouten in de registratie, alleen worden de acties gesignaleerd op DBC niveau in plaats van op zorgactiviteit niveau.

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. In het addendum van Handreiking 2018 staat de volgende tekst: "Voor de deelwaarneming dient dus de beslisboom te worden doorlopen per deelmassa...".
Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Deelwaarneming - Onverzekerde zorg declareren als verzekerde zorg - Embolisatie (N0779-HR2019)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) De geregistreerde (oranje) zorgactiviteit ongeacht specialisme voor Embolisatie 

uit bijlage 8

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit uitgevoerd in scope controlejaar of handreikingsjaar

of

zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject dat gesloten is in scope controlejaar of handreikingsjaar


Blauwepijl.png

3) Gekoppeld aan een gedeclareerd subtraject met declaratiecode 14xxxx of 15xxxx

(aanspraak vanuit de basisverzekering) 

Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

Zie Berekening financiële impact

Impact is waarde subtraject.

ValueCareLogo2.png