Deelwaarneming - Onterecht meermaals declareren van een onderzoek radiologie (N0210-HR2017)

Uit UnlockBI.com
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0210-HR2017
Link naar Handreiking MSZ

Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2017 MSZ - Controlepunt 7

Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen Handreiking

  1. Ziekenhuizen Handreiking 2017 - Meermaals vastleggen van een onderzoek – Radiologie, Pathologie

Ziekenhuizen Rechtmatigheid

  1. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2017
Samenvatting

Het is niet toegestaan meerdere zorgactiviteiten voor één onderzoek afzonderlijk vast te leggen.

Regelgeving / beleid

Radiologie (beeldvormende diagnostiek): 080002 t/m 089879

Niet het begrip foto, maar het begrip onderzoek is hierbij het uitgangspunt. Onder onderzoek dient te worden verstaan al die zorgactiviteiten van de radiodiagnostiek (zowel doorlichten als foto's) die nodig zijn om voor een onderzoek tot een conclusie of diagnose te komen.

2017: NR/REG-1732, Artikel 27.1a / c & paragraaf 3.4.8 

Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar

Er zijn geen wijzigingen aan deze norm ten opzichte van vorig Handreiking jaar.

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Deelwaarneming - Onterecht meermaals declareren van een onderzoek radiologie (N0210-HR2017)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) Alle zorgactiviteiten radiologie (080001 t/m 089879) M.u.v. ZPK5 en ZPK6

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit uitgevoerd in scope controlejaar of handreikingsjaar

of

zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject dat gesloten wordt in scope controlejaar of handreikingsjaar

Blauwepijl.png

3) De combinatie van zorgactiviteit, kalenderdag en patiëntnummer komt vaker dan 1x voor in de dataset

en

vallen binnen verschillende subtrajecten of minimaal één van beide betreft een OZP

Blauwepijl.png

4) Als het verwijderen van deze zorgactiviteit niet waarde bepalend is voor de afleiding naar het zorgproduct hoeft deze niet beoordeeld te worden
Logica: 1 en 2 en 3 en 4

Berekening financiële impact

De onterechte dubbele zorgactiviteiten worden verwijderd uit het subtraject. Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten bij onterecht dubbele zorgactiviteit

Bij los te factureren zorgactiviteiten betreft het de waarde van de zorgactiviteit. Zie Berekening financiële impact - Waarde zorgactiviteit

ValueCareLogo2.png