Dagverpleging op dezelfde kalenderdag per specialisme meer dan één dagverpleging (N0281-HR2017)

Uit UnlockBI.com
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0281-HR2017
Link naar Handreiking MSZ

Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2017 MSZ - Controlepunt 4

Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen Handreiking

  1. Ziekenhuizen Handreiking 2017 - Onterecht vastleggen van een Dagverpleging

Handboek DOT Controleregels

  1. Handboek DOT Controleregels 2017 - D.P.A.99.96 parallel declareren van zorgactiviteit dagverpleging
Samenvatting

Per specialisme mag maximaal één dagverpleging per kalenderdag worden vastgelegd.

Regelgeving / beleid

Dagverpleging (190030 en 190090) is een aantal uren durende vorm van verpleging óf vorm van verpleging én behandeling, in het algemeen voorzienbaar en noodzakelijk in verband met het op dezelfde dag plaatsvinden van een medisch specialistisch(e) onderzoek of behandeling waarbij de verpleging plaatsvindt op een voor dagverpleging ingerichte afdeling. Er kan maximaal één dagverpleging per specialisme per kalenderdag worden vastgelegd. Een dagverpleging mag niet op dezelfde kalenderdag als een verpleegdag worden geregistreerd.

2017: NR/REG-1732, Artikel 24.9 & 29.4k

Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar

Er zijn geen wijzigingen aan deze norm ten opzichte van vorig Handreiking jaar.

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Dagverpleging op dezelfde kalenderdag per specialisme meer dan één dagverpleging (N0281-HR2017)” als aan de volgende selectie is voldaan: 

1) Alle dagverpleging (190030, 190090 en 231901)

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit in scope controlejaar of handreikingsjaar

of

zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject in scope controlejaar of handreikingsjaar

Blauwepijl.png
3) Er is meer dan één dagverpleging geregistreerd is per specialisme voor dezelfde patiënt op dezelfde kalenderdag

Logica: 1 en 2 en 3 

Berekening financiële impact

Het aantal onterechte dagopnames wordt verwijderd. Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde bij onterecht dubbele zorgactiviteit

ValueCareLogo2.png